Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0989/03 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Aanwending door de gemeente Siena van de subsidies uit hoofde van het programma Cultuur 2000.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0989/03 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Aanwending door de gemeente Siena van de subsidies uit hoofde van het programma Cultuur 2000.

8.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 88/606


(2004/C 88 E/0626)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0989/03

van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie

(27 maart 2003)

Betreft: Aanwending door de gemeente Siena van de subsidies uit hoofde van het programma „Cultuur 2000”

In september 2002 heeft het comité van toezicht van het Italiaanse Ministerie van Economische Zaken een verslag ingediend over de besteding van de door de EU beschikbaar gestelde middelen.

Dit onderzoek heeft o.a. de verontrustende traagheid en het gebrek aan efficiency aan het licht gebracht waarmee bepaalde plaatselijke overheden de projecten toewijzen.

Ook de EG-Commissie heeft herhaaldelijk haar bezorgdheid uitgesproken over de onderbesteding van de Europese subsidies door de plaatselijke overheden.

Sommige plaatselijke overheden, zoals b.v. de gemeente Siena, hebben de Europese subsidies hard nodig om de diversiteit en tradities van de gemeenschappelijke cultuur te bevorderen door het stimuleren van creativiteit, beroepsmobiliteit, toegang tot en verbreiding van kunst en cultuur.

Kan de Commissie, gezien bovenstaande overwegingen, mededelen:

1.

of de gemeente Siena projecten heeft voorgesteld in het kader van het programma „Cultuur 2000”?

2.

of de gemeente Siena subsidies voor dergelijke projecten heeft ontvangen?

3.

of deze subsidies gebruikt zijn?