Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1311/03 van Bill Newton Dunn (ELDR) aan de Commissie. Gevangenneming van dr. Oscar Ellis Biscet door de Cubaanse autoriteiten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1311/03 van Bill Newton Dunn (ELDR) aan de Commissie. Gevangenneming van dr. Oscar Ellis Biscet door de Cubaanse autoriteiten.

8.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 88/22


(2004/C 88 E/0023)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1311/03

van Bill Newton Dunn (ELDR) aan de Commissie

(7 april 2003)

Betreft: Gevangenneming van dr. Oscar Ellis Biscet door de Cubaanse autoriteiten

Wellicht is de Commissie op de hoogte van de gevangenneming van dr. Oscar Ellis Biscet, een Cubaans mensenrechtenactivist, door de Cubaanse autoriteiten.

Heeft de Commissie

1.

protest aangetekend bij de Cubaanse regering in verband met de gevangenneming van dr. Oscar Ellis Biscet?

2.

andere plannen om te waarborgen dat de Cubaanse autoriteiten de mensenrechten van hun burgers eerbiedigen?