Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1414/03 van Graham Watson (ELDR) aan de Commissie. Toelating van Birmaanse vluchtelingen in Thailand.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1414/03 van Graham Watson (ELDR) aan de Commissie. Toelating van Birmaanse vluchtelingen in Thailand.

8.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 88/29


(2004/C 88 E/0031)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1414/03

van Graham Watson (ELDR) aan de Commissie

(23 april 2003)

Betreft: Toelating van Birmaanse vluchtelingen in Thailand

Welke stappen doet de Europese Commissie om de Thaise autoriteiten ertoe te bewegen vluchtelingen uit Birma te blijven opnemen en hen niet de toegang tot Thailand te weigeren of hen gedwongen te repatriëren?

Antwoord van de heer Patten namens de Commissie

(22 mei 2003)

De Thaise autoriteiten verlenen in kampen bij de Thais-Birmese grens reeds een aantal jaren onderdak aan ongeveer 130 000 vluchtelingen uit Birma/Myanmar, voornamelijk leden van etnische minderheden.

De Gemeenschap verleent via Europese niet-gouvernementele organisaties (NGO's) aanzienlijke financiële steun voor het onderhoud van deze vluchtelingenkampen. Haar bijstand bestaat vooral uit de levering van voedsel en elementaire goederen, maar omvat ook medische hulp en opleiding. De laatste jaren heeft de Gemeenschap jaarlijks ongeveer 7 à 7,5 miljoen euro toegewezen voor deze activiteiten.

In haar hoedanigheid van belangrijkste donor van de internationale gemeenschap voert de Commissie met de Thaise autoriteiten een open dialoog over alle kwesties met betrekking tot de opvang en behandeling van vluchtelingen in Thailand.

In het algemeen verwacht de Commissie dat Thailand bij de behandeling van vluchtelingen uit Birma/Myanmar zijn verbintenissen nakomt om zich te houden aan de internationale humanitaire normen. Dit omvat toelating van Birmese vluchtelingen tot het Thaise grondgebied, volledige samenwerking met de Hoge Commissaris van de VN voor de vluchtelingen (UNHCR), en repatriëring van vluchtelingen, dit laatste uitsluitend op vrijwillige basis en afhankelijk van de verbetering van de situatie in Birma/Myanmar.

De Commissie heeft de Thaise overheid in het verleden en recentelijk opnieuw op de hoogte gebracht van haar bezorgdheid over de berichten dat geweigerd wordt nieuwe Birmese vluchtelingen te registreren en over de berichten inzake gedwongen repatriëring.

De delegatie van de Commissie in Thailand zal de situatie, in overleg met de vertegenwoordigers van de lidstaten, blijven volgen en indien nodig eventuele verdere maatregelen aanbevelen.