Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1479/03 van Maurizio Turco (NI) aan de Commissie. Uitvoerrestituties voor rundvlees (vers en diepgevroren) van lidstaten naar Vaticaanstad en beheer van de slagerijafdeling in de supermarkt van het Vaticaan.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1479/03 van Maurizio Turco (NI) aan de Commissie. Uitvoerrestituties voor rundvlees (vers en diepgevroren) van lidstaten naar Vaticaanstad en beheer van de slagerijafdeling in de supermarkt van het Vaticaan.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1479/03 van Maurizio Turco (NI) aan de Commissie. Uitvoerrestituties voor rundvlees (vers en diepgevroren) van lidstaten naar Vaticaanstad en beheer van de slagerijafdeling in de supermarkt van het Vaticaan.

Publicatieblad Nr. 242 E van 09/10/2003 blz. 0231 - 0231


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1479/03

van Maurizio Turco (NI) aan de Commissie

(2 mei 2003)

Betreft: Uitvoerrestituties voor rundvlees (vers en diepgevroren) van lidstaten naar Vaticaanstad en beheer van de slagerijafdeling in de supermarkt van het Vaticaan

In een interview dat de heer Ruggero Guidoni, eigenaar van het bedrijf Guidoncarni uit Torrevecchia (provincie Rome) in maart 2001 heeft gegeven aan Eurocarni, het vakblad van de sector, heeft deze verklaard: () In 2000 () is aan Unicarni uit Reggio Emilia () het contract gegund voor de verkoop van vlees in de supermarkt van Vaticaanstad, waarin circa 10 000 consumenten uit Vaticaanstad met een speciale pas inkopen doen, waaronder enkele kloosters. Ildo Cigarini, topman van Unicarni, heeft ons gevraagd de slagerijafdeling in de supermarkt van het Vaticaan te beheren. () We hebben een deelname van 30 % in de speciaal daarvoor opgerichte vennootschap Roma Carni 2000 genomen. Ook CIR surgelati heeft een aandeel. () De verwachte omzet was circa 15 tot 20 miljard (lire) per jaar, maar meer is mogelijk. Helaas heeft de crisis de prognoses in de war geschopt.

In de periode 1998/2001 heeft het Vaticaan 2 252 927 kg vlees uit EU-lidstaten geïmporteerd, waarvoor de in het vooruitzicht gestelde uitvoerrestituties zijn verstrekt. Dit vlees is uitgevoerd door België (57 984 kg), Ierland (222 601 kg), Italië (804 447 kg) en Nederland (1 167 894 kg).

Kan de Commissie laten weten:

- over welke middelen de Europese Unie beschikt of welke maatregelen Italië heeft genomen om te voorkomen dat het Vaticaan producten waarvoor uitvoerrestituties zijn verstrekt direct of indirect opnieuw op de EU-markt brengt?

- of het bedrijf waaraan het contract voor het beheer van de vleesverkoop is gegund, of de bedrijven die daarin deelnemen, het vlees direct of indirect naar Vaticaanstad uitvoeren?

- welke bedrijven uit België, Ierland, Italië en Nederland in de periode 1998/2001 het vlees naar Vaticaanstad hebben uitgevoerd?

Gecombineerd Antwoordvan de heer Fischler namens de Commissieop de schritftelijke vragen E-1477/03, E1478/03, E-1479/03 en E-1480/03

(21 mei 2003)

De Commissie is doende de ter beantwoording van de vraag nodige gegevens te verzamelen. Zij zal de resultaten van haar onderzoek zo spoedig mogelijk mededelen.