Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1552/03 van Paulo Casaca (PSE) aan de Commissie. Toegiftartikelen in levensmiddelen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1552/03 van Paulo Casaca (PSE) aan de Commissie. Toegiftartikelen in levensmiddelen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1552/03 van Paulo Casaca (PSE) aan de Commissie. Toegiftartikelen in levensmiddelen.

Publicatieblad Nr. 268 E van 07/11/2003 blz. 0201 - 0202


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1552/03

van Paulo Casaca (PSE) aan de Commissie

(7 mei 2003)

Betreft: Toegiftartikelen in levensmiddelen

Gezien een aantal dodelijke ongevallen de laatste jaren waarbij kinderen door verstikking om het leven kwamen, hebben enkele gewetensvolle fabrikanten potentieel gevaarlijke producten vrijwillig uit de markt genomen.

- Nestlé staakte de verkoop van zijn product Magic Ball (een plastic bal overdekt met chocola met een Disney-popje erin) omdat speelgoed in voedsel als zeer gevaarlijk wordt beschouwd.

- In Denemarken en Groot-Brittannië is yoghurt met een toegift (merk Onken) vrijwillig van de markt gehaald.

- In Finland werd een in Oostenrijk gefabriceerd chocolade-ei met een surprise uit de markt genomen.

Toch blijven minder gewetensvolle fabrikanten reclame maken voor levensmiddelen en deze verkopen door speeldingen mee te geven die tot fatale ongevallen kunnen leiden en gezinnen onherstelbare schade kunnen toebrengen.

Welke maatregelen zal de Commissie nemen om de Europese consument te beschermen?

Gecombineerd Antwoordvan de heer Byrne namens de Commissieop de schritftelijke vragen E-1475/03, E-1505/03, E-1552/03 en E-1591/03

(5 juni 2003)

De door de geachte parlementsleden gestelde vragen zijn het onderwerp geweest van verscheidene antwoorden van de Commissie op vorige parlementaire vragen. Daarom worden de geachte parlementsleden met name verwezen naar: de gezamenlijke antwoorden op de schriftelijke vragen E-0504/02 van mevrouw Karamanou en E-0548/02 van de heer Alavanos(1), en op de schriftelijke vragen E-2630/00 van de heer. Moreira Da Silva, E-2631/00 van mevrouw Damião en E-2632/00 van de heer Lage(2).

Wat de in schriftelijke vraag E-1505/03 vermelde ongevallen betreft, heeft de Commissie contact opgenomen met de autoriteiten van de betreffende landen om de bijzonderheden van deze ongevallen te verkrijgen en deze te evalueren. De Commissie zal ook bijzondere aandacht besteden aan de resultaten van het lopende onderzoek naar het eventuele risico van de combinatie van levensmiddelen met niet-voedingsproducten, dat wordt gecoördineerd door de eenheid STOA (Scientific and Technological Options Assessment) van het Parlement.

Elk nieuw element dat door deze informatie wordt aangedragen, zal worden onderzocht om vast te stellen of het nodig is dat initiatieven op communautair niveau worden genomen.

(1) PB C 205 E van 29.8.2002.

(2) PB C 136 E van 8.5.2001.