Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1580/03 van Chris Davies (ELDR) aan de Commissie. Gegevensanalyse inzake illegale drugs in de Europese Unie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1580/03 van Chris Davies (ELDR) aan de Commissie. Gegevensanalyse inzake illegale drugs in de Europese Unie.

8.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 88/356


(2004/C 88 E/0362)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1580/03

van Chris Davies (ELDR) aan de Commissie

(8 mei 2003)

Betreft: Gegevensanalyse inzake illegale drugs in de Europese Unie

Kan de Commissie naar aanleiding van het antwoord op mijn schriftelijke vraag E-0315/03(1) meedelen of zij intussen beschikt over gemeenschappelijke definities in verband met het verzamelen en analyseren van gegevens over illegaal drugsgebruik?

Indien dit niet het geval is, welke maatregelen worden dan genomen om tot gemeenschappelijke definities te komen en wanneer worden deze maatregelen afgerond?

Antwoord van de heer Byrne namens de Commissie

(16 juni 2003)

De aard van de gegevensverzameling maakt voortdurende inspanningen op communautair niveau en op het niveau van de lidstaten noodzakelijk om de vergelijkbaarheid en de betrouwbaarheid te verbeteren. Er zijn in dit verband werkzaamheden verricht in het kader van de volksgezondheidsprogramma's en door het EWDD (Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving), in samenwerking met het Europees statistisch systeem (ESS). Deze inspanningen zullen worden voortgezet.

Bovendien omvat de aanbeveling van de Raad betreffende de preventie van en de beperking van de risico's die samenhangen met drugsverslaving, die gereed is voor goedkeuring door de Raad, een aantal relevante maatregelen:

ontwikkeling en toepassing van passende evaluatieprotocollen voor alle drugsprevenue- en risicobeperkingsprogramma's;

vaststelling en toepassing van evaluatiekwaliteitscriteria, rekening houdend met de aanbevelingen van het EWDD;

organisatie van gestandaardiseerde gegevensverzameling en informatieverspreiding overeenkomstig de aanbevelingen van het EWDD via de nationale knooppunten van REITOX(2).