Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1760/03 van Mario Borghezio (NI) aan de Commissie. Turijn — Lyon: een prioriteit voor Europa.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1760/03 van Mario Borghezio (NI) aan de Commissie. Turijn — Lyon: een prioriteit voor Europa.

13.3.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 65/90


(2004/C 65 E/102)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1760/03

van Mario Borghezio (NI) aan de Commissie

(27 mei 2003)

Betreft: Turijn — Lyon: een prioriteit voor Europa

De Franse regering heeft meegedeeld dat met de aanleg van de TGV-treinverbinding tussen Turijn en Lyon niet vóór 2015 zal kunnen worden begonnen.

De lijn Turijn — Lyon is essentieel, niet alleen voor de belangrijke geo-economische regio van de Piëmont, maar ook als aansluiting van het Zuid-Europese op het Noord-Europese spoornet en van Padanië op Oost-Europa.

Is de Europese Unie niet van plan om met name de Franse regering te herinneren aan de prioriteit van de verwezenlijking van de spoorwegtunnel op de lijn tussen Turijn en Lyon ter voltooiing van corridor 5, een prioriteit die herhaaldelijk door de vervoerscommissaris is onderstreept?

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(17 juli 2003)

De Franse regering heeft zich nog niet officieel uitgesproken over het project Lyon-Turijn. Wel is er op haar verzoek door de diensten van het Ministerie van Economie en Financiën en het Ministerie van Vervoer een audit uitgevoerd. Deze audit is eind mei 2003 gevolgd door een debat in de Assemblée Nationale en in de Franse Senaat. Op basis van de conclusies van de audit en het debat zal de Franse regering in het najaar een besluit nemen aangaande de prioriteit die zij aan het project wil geven. In dit verband heeft de Commissie zowel in het Parlement als ten aanzien van de Franse autoriteiten herhaaldelijk gewezen op het kapitale belang van het project Lyon-Turijn, met het oog op het herstel van het evenwicht tussen de verschillende vervoerswijzen, op een strategische hoofdlijn waarlangs westelijk en oostelijk Europa via de Alpen en Italië met elkaar worden verbonden. Deze steun krijgt concreet gestalte in de vorm van een aanzienlijke financiële bijdrage voor het studieprogramma ten belope van 100 miljoen euro over de periode 2001-2006, uit de begroting van de trans-Europese netwerken.

Voorts valt het project Lyon-Turijn onder het toepassingsgebied van het door de Commissie ingediende voorstel om het niveau van de medefinanciering uit de begroting voor de trans-Europese netwerken (TEN) voor grensoverschrijdende spoorwegprojecten die natuurlijke grenzen overschrijden, te verhogen tot 20 %. Het na de stemming in eerste lezing van het Parlement in juli 2002 gewijzigde voorstel(1) is echter nog steeds in behandeling in de Raad, zonder dat nu gezegd kan worden wanneer de bijdrage van 20 % effectief van kracht wordt.