Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1772/03 van Claude Moraes (PSE) aan de Raad. Bijeenkomst van de Raad in juni in Thessaloniki.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1772/03 van Claude Moraes (PSE) aan de Raad. Bijeenkomst van de Raad in juni in Thessaloniki.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1772/03 van Claude Moraes (PSE) aan de Raad. Bijeenkomst van de Raad in juni in Thessaloniki.

Publicatieblad Nr. 051 E van 26/02/2004 blz. 0140 - 0140


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1772/03

van Claude Moraes (PSE) aan de Raad

(28 mei 2003)

Betreft: Bijeenkomst van de Raad in juni in Thessaloniki

Kan de Raad nadere mededelingen doen over de agenda van de bijeenkomst van de Raad in juni in Thessaloniki? Zal op deze bijeenkomst worden gesproken over de volgende onderwerpen: EU-grenspolitie, middelen voor de controle aan de nieuwe buitengrenzen van de EU na de uitbreiding, coördinatie van integratievraagstukken met betrekking tot migranten en coördinatie van een gestructureerde economische migratie?

Antwoord

(2 oktober 2003)

De Raad verwijst het geachte parlementslid naar het debat dat heeft plaatsgevonden tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg op woensdag 4 juni 2003 waarin het voorzitterschap van de Raad de agenda van de bijeenkomst van de Europese Raad in Thessaloniki op 20 en 21 juni 2003 heeft toegelicht.

De Raad verwijst het geachte parlementslid tevens naar de conclusies van de Europese Raad van Sevilla, in het bijzonder naar bijlage II, waarin de rol van de Raad in het kader van de voorbereiding van de Europese Raad nader wordt omschreven (punt A.2, onder a)).