Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1928/03 van Maria Carrilho (PSE) aan de Commissie. Hulp aan ontwortelde bevolkingsgroepen in Azië en Latijns-Amerika: hernieuwing Verordening (EG) nr. 2130/2001 van 29.10.2001.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1928/03 van Maria Carrilho (PSE) aan de Commissie. Hulp aan ontwortelde bevolkingsgroepen in Azië en Latijns-Amerika: hernieuwing Verordening (EG) nr. 2130/2001 van 29.10.2001.

8.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 88/51


(2004/C 88 E/0054)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1928/03

van Maria Carrilho (PSE) aan de Commissie

(13 juni 2003)

Betreft: Hulp aan ontwortelde bevolkingsgroepen in Azië en Latijns-Amerika: hernieuwing Verordening (EG) nr. 2130/2001 van 29.10.2001

Iedereen is zich ervan bewust dat absoluut moet worden voorkomen dat de hulpverlening aan de ontwortelde bevolkingsgroepen in Azië en Latijns-Amerika stilvalt.

Aangezien de Commissie zich in 2001, toen na de terreuraanslagen van 11 september alle donateurs hun bijdragen hadden teruggeschroefd, onderscheidde met een positief signaal door het krediet voor deze begrotingslijn op te trekken en aangezien Verordening (EG) nr. 2130/2001(1) van 29 oktober 2001 op 31 december 2004 afloopt, wilde ik de Commissie vragen of zij plannen heeft om een hernieuwing van deze verordening voor te stellen, en zo ja, wanneer?

Antwoord van de heer Patten namens de Commissie

(4 juli 2003)

In juli 2002 heeft de Commissie een voorstel goedgekeurd voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de samenwerking van de Gemeenschap met de landen van Azië en Latijns-Amerika(2). Dit voorstel is ingediend bij het Parlement en de Raad en wordt momenteel besproken.

Met het oog op de vermindering van het aantal rechtsgronden, omvat de voorgestelde verordening ook de communautaire bijstand aan ontwortelde bevolkingsgroepen en zal, als het voorstel wordt goedgekeurd, Verordening (EG) nr. 2130/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 29 oktober 2001 betreffende acties op het gebied van de hulp aan ontwortelde bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden in Latijns-Amerika en in Azië worden ingetrokken.

Indien de goedkeuring van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de samenwerking van de Gemeenschap met de landen van Azië en Latijns-Amerika wordt uitgesteld, bestaat het risico dat de nieuwe verordening niet in werking treedt voor 31 december 2004. In dat geval zal de Commissie een voorstel indienen om de geldigheidsduur van Verordening (EG) nr. 2130/2001 te verlengen. Dit voorstel voor de verlenging van de huidige verordening zal voldoende vroeg worden ingediend, teneinde de continuïteit te waarborgen van de steunverlening aan ontwortelde bevolkingsgroepen.