Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2022/03 van Lennart Sacrédeus (PPE-DE) aan de Commissie. Arrestatie van Nobelprijsdrager Aung San Suu Kyi.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2022/03 van Lennart Sacrédeus (PPE-DE) aan de Commissie. Arrestatie van Nobelprijsdrager Aung San Suu Kyi.

8.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 88/58


(2004/C 88 E/0063)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2022/03

van Lennart Sacrédeus (PPE-DE) aan de Commissie

(17 juni 2003)

Betreft: Arrestatie van Nobelprijsdrager Aung San Suu Kyi

Op 30 mei 2003 werd de belangrijkste voorvechter voor mensenrechten en democratie in Birma, de nobelprijsdrager Aung San Suu Kyi in de buurt van Monywa in Birma gearresteerd. De militaire junta van het land verklaarde dat Aung San Suu Kuyi en negentien andere leden van zijn partij (National League for Democracy — NLD) na botsingen tussen zijn aanhangers en regeringsgetrouwe demonstranten in het noorden van Birma in „beschermende hechtenis” zijn genomen.

Meer dan honderd studenten, sympathisanten van de NLD en boeddhistische monniken werden in de nacht van 31 mei 2003 gearresteerd, en ook enige parlementsleden werden opgepakt. Zeven vooraanstaande vertegenwoordigers van de NLD werden onder huisarrest geplaatst en meer dan 50 lokale afdelingen van de NLD werden tot sluiting gedwongen. De arrestaties gelden als de grootste nederlaag voor de democratie in Birma sinds vele jaren.

Welke feitelijke druk hebben de Commissie en de EU uitgeoefend om de junta in Birma ertoe te bewegen de Nobelprijsdrager Aung San Suu Kyi en de andere arrestanten en de parlementsleden onverwijld vrij te laten? Hoe kan de EU kracht zetten achter haar eis aan de militaire junta de geweldsspiraal te doorbreken en de weg te openen voor een snelle overgang naar democratie?

Antwoord van de heer Patten namens de Commissie

(7 juli 2003)

De Commissie en de lidstaten hebben herhaaldelijk aangedrongen op de onmiddellijke vrijlating van Daw Aung San Suu Kyi en de gearresteerde NLD-functionarissen en -aanhangers en de heropening van NLD-kantoren in het hele land en ook van alle universiteiten in Birma/Myanmar.

Op 16 juni 2003 heeft de Unie verder besloten zonder uitstel de verscherpte sancties uit te voeren die zich met name op de militaire leiders en hun aanhangers richten. Oorspronkelijk zouden deze sancties op of voor 29 oktober 2003 van kracht moeten worden, zoals overeengekomen in het Gemeenschappelijk Standpunt 2003/297/GBVB van 28 april 2003 betreffende Birma/Myanmar(1).

De Unie heeft bovendien de dialoog met haar gesprekspartners in Azië over de situatie in Birma/Myanmar versterkt, teneinde hen aan te moedigen hun invloed op de Birmaanse regering aan te wenden om Daw Aung San Suu Kyi vrij te krijgen en vooruitgang te ondersteunen op het gebied van goed bestuur en economische hervormingen. Op 17 juni 2003 heeft de Associatie van Zuidoost-Aziatische landen (ASEAN) een tot dusver ongekende oproep gericht tot Birma/Myanmar voor „een vreedzame overgang naar de democratie”.

De sterke internationale reactie op de detentie van Daw Aung San Suu Kyi is bemoedigend, en de Commissie hoopt oprecht dat deze geconsolideerde druk de Birmaanse regering zal beïnvloeden Daw Aung San Suu Kyi en al haar aanhangers vrij te laten en zich eindelijk bereid te tonen om zich in te zetten voor nationale verzoening en een terugkeer naar de democratie.