Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2035/03 van Richard Corbett (PSE) aan de Commissie. Stageplaatsen voor verwanten van werknemers van de Europese Unie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2035/03 van Richard Corbett (PSE) aan de Commissie. Stageplaatsen voor verwanten van werknemers van de Europese Unie.

6.2.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 33/205


(2004/C 33 E/208)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2035/03

van Richard Corbett (PSE) aan de Commissie

(18 juni 2003)

Betreft: Stageplaatsen voor verwanten van werknemers van de Europese Unie

Heeft de Commissie voorschriften vastgesteld die verwanten van EU-werknemers uitsluiten van het aanvragen van een stageplaats? Zo nee, waarom niet?

Antwoord van mevrouw Reding namens de Commissie

(31 juli 2003)

Het door de Commissie georganiseerde stageprogramma (Blauw boek) is bedoeld voor alle kandidaten die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden zoals vastgesteld in de „Bepalingen betreffende de stages bij de Europese Commissie (Besluit van de Commissie van 7 juli 1997)”.

Er is geen speciale behandeling — in gunstige of ongunstige zin — voor kandidaten die verwant zijn met personeelsleden van de instellingen van de Unie.