Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2077/03 van Paulo Casaca (PSE) aan de Commissie. Communautaire steun voor slachtoffers van foltering.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2077/03 van Paulo Casaca (PSE) aan de Commissie. Communautaire steun voor slachtoffers van foltering.

8.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 88/382


(2004/C 88 E/0388)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2077/03

van Paulo Casaca (PSE) aan de Commissie

(24 juni 2003)

Betreft: Communautaire steun voor slachtoffers van foltering

Ik heb van een aantal organisaties die hulp verlenen aan slachtoffers van foltering informatie ontvangen waaruit blijkt dat deze organisaties in 2002 45 procent minder toewijzingen hebben ontvangen voor de hulpverlening aan voornoemde categorie personen.

Als gevolg van deze kortingen bestaat er een gerede kans dat 30 rehabilitatiecentra in 20 verschillende landen de hulpverlening op drastisch gereduceerde schaal zullen moeten voortzetten of misschien zelfs gedwongen zullen worden om te sluiten.

Volgens genoemde organisaties hangt de korting op de ter beschikking gestelde middelen samen met een wijziging van het beleid van de Commissie. Deze zou besloten hebben het accent te verschuiven van rehabilitatie naar preventie.

Kan de Commissie mij vertellen of deze informatie correct is?

Is de Commissie zich bewust van de negatieve gevolgen die deze beleidswijziging teweegbrengt?

Weet de Commissie hoeveel geld er nodig is voor het voortzetten van de rehabilitatieprojecten die met communautaire fondsen opgezet zijn?

Antwoord van het heer Patten namens de Commissie

(6 augustus 2003)

In het antwoord op schriftelijke vraag E-1858/03 van de heer De Rossa(1) werd een uitgebreid overzicht gegeven van de situatie met betrekking tot de financiering van hulpverlening aan slachtoffers van foltering in 2002 en 2003.

Daarnaast werkt de Commissie momenteel aan de programmering van het Europees Initiatief voor Democratie en Mensenrechten voor 2004 en daarna. Op 14 juli 2003 vond een speciaal congres voor niet-gouvernementele organisaties (NGO's) plaats (waaraan ook verschillende leden van het Europees Parlement deelnamen) om te inventariseren wat hun mening is ten aanzien de thematische prioriteiten, waaronder foltering.