Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2313/03 van Roger Helmer (PPE-DE) aan de Commissie. Effecten van de chemicaliënrichtlijn.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2313/03 van Roger Helmer (PPE-DE) aan de Commissie. Effecten van de chemicaliënrichtlijn.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2313/03 van Roger Helmer (PPE-DE) aan de Commissie. Effecten van de chemicaliënrichtlijn.

Publicatieblad Nr. 051 E van 26/02/2004 blz. 0237 - 0238


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2313/03

van Roger Helmer (PPE-DE) aan de Commissie

(14 juli 2003)

Betreft: Effecten van de chemicaliënrichtlijn

Is de Commissie op de hoogte van de bezorgdheid van de leerindustrie in Europa over de chemicaliënrichtlijn? Deze industrie vreest dat de richtlijn zal leiden tot een aanzienlijke

kostenverhoging voor de leerverwerkende industrie in de Europese Unie, die vervolgens geconfronteerd zal worden met oneerlijke concurrentie van derde landen waar de richtlijn niet van toepassing is en waar de verwerkingskosten derhalve veel lager liggen.

Welke maatregelen zal de Commissie nemen om ervoor te zorgen dat de leerverwerkende industrie in de EU niet op deze wijze wordt benadeeld?

Antwoord van de heer Liikanen namens de Commissie

(12 augustus 2003)

De Commissie is op de hoogte van de bezorgdheid van de leerindustrie over het effect van de toekomstige communautaire chemicaliënrichtlijn (REACH). Onlangs is een internet-raadpleging afgesloten over de teksten die zijn opgesteld door de meest direct betrokken diensten, namelijk de Directoraten-generaal Ondernemingen en Milieu. De Commissie zal bij de goedkeuring van haar voorstel rekening houden met de ontvangen opmerkingen, waaronder die van de leerindustrie in verband met hogere kosten en mogelijke verstoringen van de concurrentie.