Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2366/03 van Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) aan de Commissie. De huidige planning van het programma Iberoeka inzake samenwerking tussen bedrijven.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2366/03 van Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) aan de Commissie. De huidige planning van het programma Iberoeka inzake samenwerking tussen bedrijven.

92003E002366projectevaluatie, Latijns-Amerika, onderneming, concurrentievermogen, onderzoeksproject, technologische verandering, vernieuwing, wetenschappelijke samenwerking, onderzoeksorganismeSCHRIFTELIJKE VRAAG E-2366/03 van Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) aan de Commissie. De huidige planning van het programma Iberoeka inzake samenwerking tussen bedrijven.PB C 058 van 06.03.2004, blz. 162-163 (DE, EN, PT, FI, EL, ES, SV, FR, DA, NL, IT)pdf17-07-2003http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:92003E002366http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:92003E002366