Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2374/03 van Raffaele Costa (PPE-DE) aan de Commissie. Aanbestedingen en onderaanbestedingen voor diensten in opdracht van de Europese Commissie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2374/03 van Raffaele Costa (PPE-DE) aan de Commissie. Aanbestedingen en onderaanbestedingen voor diensten in opdracht van de Europese Commissie.

3.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 84/214


(2004/C 84 E/0258)

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2374/03

van Raffaele Costa (PPE-DE) aan de Commissie

(16 juli 2003)

Betreft: Aanbestedingen en onderaanbestedingen voor diensten in opdracht van de Europese Commissie

OLAF heeft onlangs een onderzoek ingesteld naar de vermoedelijke verduistering van ongeveer 900 000 EUR door de leiding van Eurostat. De Commissie heeft een proces op gang gebracht om het ontoereikend geacht boekhoudsysteem te herzien. Voorts heeft Eurostat bepaalde diensten onderaanbesteed aan Eurogramme, Eurocost en Planistat. Kan de Commissie mededelen welke diensten zijn aanbesteed of onderaanbesteed en welke kosten hiermee respectievelijk in de afgelopen vijf jaar gemoeid waren? Welke mechanismen worden gebruikt om deze diensten aan te besteden en op welke wijze worden de dienstverrichters geselecteerd?

Aanvullend antwoord van mevrouw Schreyer namens de Commissie

(24 februari 2004)

1.

Olaf onderzoekt de beschuldiging dat Eurostat rekeningen hield buiten het officiële boekhoudsysteem.

2.

De hervorming van het boekhoudsysteem — overeenkomstig het nieuwe Financieel Reglement — verloopt volgens het vastgestelde tijdschema. Zij heeft de volledige steun van de Europese Rekenkamer en zal de Commissie een voortrekkersrol bezorgen bij de modernisering van het boekhoudsysteem voor de overheidssector.

3.

Het aanbesteden van diensten wordt in het Financieel Reglement geregeld. De contracten werden door DIA geverifieerd. Wat het aantal contracten betreft, verwijst de Commissie naar de schriftelijke vragen P-3457/02 van de heer Heaton-Harris(1), P-l705/03 van mevrouw Stauner(2), P-l724/03 van de heer Blak(3), P-1807/03 van de heer Bösch(2), P-1890/03 van de heer Heaton-Harris(4), P-1978/03 van mevrouw Stauner(2) en P-2453/03 van de heer Meijer(5) alsmede naar de inlichtingen die in 2003 rechtstreeks aan het Parlement werden verstrekt.