Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2389/03 van Raffaele Costa (PPE-DE) aan de Commissie. Programma ter bevordering van de gezondheid 1997-2002.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2389/03 van Raffaele Costa (PPE-DE) aan de Commissie. Programma ter bevordering van de gezondheid 1997-2002.

6.2.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 33/259


(2004/C 33 E/267)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2386/03

van Raffaele Costa (PPE-DE) aan de Commissie

(18 juli 2003)

Betreft: Financieringsproject ter bevordering van de gezondheidszorg

In het kader van het communautair actieprogramma voor de volksgezondheid heeft de Commissie ter bevordering van de gezondheid meer dan 9,5 miljoen euro besteed aan het financieren van projecten. Kan zij meedelen hoeveel de afzonderlijke projecten hebben gekost en welke bedragen de Commissie heeft uitgetrokken voor de steun aan de afzonderlijke projecten? Heeft zij geëvalueerd of de projecten een succes zijn geworden? Kan de Commissie een analytisch, informatief, gedocumenteerd antwoord geven zonder verwijzing naar Internet?