Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2427/03 van Niels Busk (ELDR) aan de Commissie. Staatssteun aan Italiaanse melkproducenten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2427/03 van Niels Busk (ELDR) aan de Commissie. Staatssteun aan Italiaanse melkproducenten.

13.3.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 65/150


(2004/C 65 E/165)

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2427/03

van Niels Busk (ELDR) aan de Commissie

(16 juli 2003)

Betreft: Staatssteun aan Italiaanse melkproducenten

Kan de Commissie berekenen wat het bedrag is van de staatssteun die de Raad onlangs besloot ten goede te laten komen aan Italiaanse melkveehouders in het geval dat de superheffing voldaan zou zijn geweest op het moment waarop de steun moet worden uitbetaald?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(12 september 2003)

De Commissie is niet in staat een dergelijke berekening te maken.

De waarde van de staatssteun hangt af van verschillende variabelen, met name:

de datum waarop een bepaalde superheffingsbetaling door de landbouwer had moeten verricht zijn;

het bedrag van de superheffing waarvoor de terugbetalingsfaciliteit, die bij de beschikking van de Raad is toegestaan, daadwerkelijk zal worden gebruikt;

het geldende referentietarief; en

de feitelijke terugbetalingsperiode die aangeboden wordt aan en gekozen wordt door de begunstigden van de faciliteit.