Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2483/03 van Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) aan de Commissie. Bescherming van de bossen tegen brand: Verordening (EEG) nr. 2158/92.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2483/03 van Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) aan de Commissie. Bescherming van de bossen tegen brand: Verordening (EEG) nr. 2158/92.

92003E002483bosbescherming, uitwerking van EU-wetgeving, financieel EU-instrument, bosbouwbeleid, milieubescherming, voorstel (EU), brandbestrijding, Europese Commissie, EG-verordeningSCHRIFTELIJKE VRAAG E-2483/03 van Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) aan de Commissie. Bescherming van de bossen tegen brand: Verordening (EEG) nr. 2158/92.PB C 058 van 06.03.2004, blz. 172-173 (EN, EL, PT, ES, SV, DA, NL, DE, IT, FI, FR)pdf24-07-2003http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:92003E002483http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:92003E002483