Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2537/03 van Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie. Nettobijdrage voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2537/03 van Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie. Nettobijdrage voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2537/03 van Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie. Nettobijdrage voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Publicatieblad Nr. 011 E van 15/01/2004 blz. 0255 - 0256


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2537/03

van Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie

(29 juli 2003)

Betreft: Nettobijdrage voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid

De Commissie heeft in het tweede verslag over de economische en sociale cohesie in de EU bevestigd dat Portugal een nettobijdrager is aan het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. P-0897/01(1) heeft de Commissie gegevens verstrekt waarop zij deze bewering baseert. Volgens de Commissie bedroeg de nettobijdrage van Portugal aan het GLB tussen 1989 en 1998 2 000 miljoen euro, d.w.z. meer dan 260 EUR per inwoner.

Bevestigt de Commissie met het oog op het voorafgaande dat Portugal netto aan het GLB blijft bijdragen? Kan de Commissie geactualiseerde gegevens over de periode 1998-2002 verstrekken op basis van dezelfde methodologie die zij voor de periode tussen 1989 en 1998 heeft toegepast?

(1) PB C 261 E van 18.9.2001, blz. 213.

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(18 augustus 2003)

De Commissie is doende de ter beantwoording van de vraag nodige gegevens te verzamelen. Zij zal de resultaten van haar onderzoek zo spoedig mogelijk mededelen.