Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2542/03 van Maurizio Turco (NI) aan de Commissie. Schending van godsdienstvrijheid in Rusland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2542/03 van Maurizio Turco (NI) aan de Commissie. Schending van godsdienstvrijheid in Rusland.

8.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 88/93


(2004/C 88 E/0099)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2542/03

van Maurizio Turco (NI) aan de Commissie

(30 juli 2003)

Betreft: Schending van godsdienstvrijheid in Rusland

Gezien de volgende feiten:

Op 15 mei 2000 hebben de autoriteiten in Kostroma geweigerd aan de „Family of God” en een tweede pinkstergemeente toestemming te verlenen om hun geloof te belijden, omdat zij worden beschuldigd van het beoefenen van hypnose.

In november 2000 heeft het regionale parket van Kostroma verzocht twee kerken te sluiten, maar het is er niet in geslaagd te bewijzen, zoals de Russische godsdienstwet van 1997 verlangt, dat psychische en fysieke schade aan de burgers is berokkend ten gevolge van hypnose. Volgens de godsdienstwet van 1997 moet immers de door hypnose veroorzaakte schade en niet alleen de hypnose als zodanig, worden aangetoond alvorens een religieuze organisatie kan worden gesloten.

Afgelopen zomer is een visum geweigerd aan vijf Amerikaanse burgers die met de christelijk-evangelische kerk van Kostroma werken en aan een Amerikaans burger die in de stad met de christelijke humanitaire organisatie „Children's Hope Chest” werkt. Dominee Bill Norton, die regelmatig de kerk van „Family of God” in Kostroma bezoekt, is tot drie keer toe een inreisvisum geweigerd.

Afgelopen juni heeft het parket van Kostroma, dichtbij Moskou, gelast de kerk van de pinkstergemeente „Family of God” te controleren.

Kan de Commissie, gezien de uitstekende samenwerkingsbetrekkingen tussen de Europese Unie en Rusland, mededelen of zij van de uiteengezette feiten op de hoogte is?

Welke initiatieven in het kader van de samenwerking sbetrekkingen kunnen volgens haar een serieus en doeltreffend middel vormen om Rusland ertoe te bewegen de vrijheid van godsdienst te eerbiedigen, zoals die in de grondwet en de federale godsdienstwet is verankerd?

Antwoord van de heer Patten namens de Commissie

(15 september 2003)

Het is de Commissie bekend dat in Rusland andere kerken dan de Russische orthodoxe kerk soms in een moeilijke positie verkeren.

In het kader van de politieke dialoog tussen de EU en Rusland herhaalt de Commissie regelmatig dat Rusland de mensenrechten volledig dient te garanderen en zij zal tegenover de Russische autoriteiten blijven benadrukken dat de ontwikkelingen op het gebied van de godsdienstvrijheid niet in overeenstemming zijn met internationale en Europese mensenrechtenconventies, die Rusland geratificeerd heeft, waarin de vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing genoemd wordt.

Er zij op gewezen dat de Commissie de eerbiediging van de mensenrechten actief stimuleert via het Europese initiatief voor democratie en mensenrechten. Daarnaast geldt voor de aan Rusland verleende steun uit hoofde van het Tacis-programma als expliciete voorwaarde dat de democratische beginselen en de mensenrechten geëerbiedigd moeten worden.