Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2580/03 van Erik Meijer (GUE/NGL) aan de Commissie. De verwachting van een toenemende productie van valse eurobiljetten in dunbevolkte landen waar de euro belangrijk wordt als parallelmunteenheid.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2580/03 van Erik Meijer (GUE/NGL) aan de Commissie. De verwachting van een toenemende productie van valse eurobiljetten in dunbevolkte landen waar de euro belangrijk wordt als parallelmunteenheid.

6.2.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 33/273


(2004/C 33 E/283)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2580/03

van Erik Meijer (GUE/NGL) aan de Commissie

(6 augustus 2003)

Betreft: De verwachting van een toenemende productie van valse eurobiljetten in dunbevolkte landen waar de euro belangrijk wordt als parallelmunteenheid

1.

Kan de Commissie bevestigen dat de productie van vals geld in de eurozone tot nu toe is geconcentreerd in dunbevolkte gebieden in Frankrijk en Spanje, en inmiddels 16 miljoen euro schade heeft opgeleverd voor burgers en bedrijfsleven?

2.

Vergroten nieuwe technieken, zoals computerprinters in plaats van offsetdrukpersen, ondanks watermerken, hologrammen en metaalstrips de kans op de productie van moeilijk van echt te onderscheiden vervalsingen van bankbiljetten?

3.

Hoe verhoudt de mate van vervalsing van de euro zich tot nu toe tot de vervalsing van de andere omvangrijk toegepaste munteenheid, de Amerikaanse dollar? Groeit de vervalsing van de euro in de richting van het dollarniveau

4.

Deelt de Commissie de binnen Europol bestaande verwachting dat de combinatie van uitbreiding van het EU-gebied en gemakkelijk te overschrijden binnengrenzen met een in belang toenemende rol van de euro als parallelmunt in staten met lage inkomens en hoge werkloosheid de kans vergroot dat de productie van vals geld in dunbevolkte regio's en transport ervan naar dichtbevolkte regio's in de komende tijd sterk zal toenemen?

5.

Hoe denkt de Commissie burgers en bedrijven in de toekomst afdoende te beschermen tegen het risico dat zij ongemerkt in bezit komen van bankbiljetten die bij ontdekking niet de waarde blijken te hebben die men daaraan bij het in ontvangst nemen had toegekend?

Bron: De Nederlandse krant „Rotterdams Dagblad” van 18 juli 2003.

Antwoord van mevrouw Schreyer namens de Commissie

(18 september 2003)

De Commissie is doende de ter beantwoording van de vraag nodige gegevens te verzamelen. Zij zal de resultaten van haar onderzoek zo spoedig mogelijk mededelen.