Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2671/03 van Toine Manders (ELDR) aan de Commissie. Actieplan Europees betaald voetbal.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2671/03 van Toine Manders (ELDR) aan de Commissie. Actieplan Europees betaald voetbal.

92003E002671concurrentierecht, sportmanifestatie, beroepssport, sportorganisatie, radiouitzending, commercialisering, vrij verkeer van programma'sSCHRIFTELIJKE VRAAG E-2671/03 van Toine Manders (ELDR) aan de Commissie. Actieplan Europees betaald voetbal.PB C 058 van 06.03.2004, blz. 192-193 (ES, EN, PT, IT, NL, EL, FI, FR, SV, DA, DE)pdf10-09-2003http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:92003E002671http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:92003E002671