Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2735/03 van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie. De kosten van het gebruik van Microsoftprogrammatuur.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2735/03 van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie. De kosten van het gebruik van Microsoftprogrammatuur.

3.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 84/36


(2004/C 84 E/0039)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2735/03

van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie

(11 september 2003)

Betreft: De kosten van het gebruik van Microsoftprogrammatuur

Kan de Commissie de totale jaarlijkse kosten mededelen van het werken met computersystemen die Microsoftprogrammatuur gebruiken, en kan zij bevestigen dat zij het gebruik van Linux Open Office in overweging heeft genomen, een systeem dat geldbesparend zou kunnen werken en de veiligheid verbeteren, aangezien Microsoftprogramma's geleverd worden met een achterpoortje („backdoor”) gebruikt door de inlichtingendiensten van de Verenigde Staten?

Antwoord van de heer Kinnock namens de Commissie

(31 oktober 2003)

De Commissie raamt de totale jaarlijkse uitgaven aan producten van Microsoft voor haar centrale kantoorautomatiseringsinfrastructuur op 226 EUR per gebruiker.

Zij wijst het geachte parlementslid erop dat dit circa 7 % is van de totale jaarlijkse kosten van 3 173 EUR per gebruiker die nodig zijn voor de werking van de kantoorautomatiseringsomgeving; de overige 93 % betreft software van andere ontwikkelaars, hardware, netwerkverbindingen en de infrastructuur die nodig is om de informatiesystemen met elkaar te verbinden.

Opgemerkt zij dat Microsoft zijn producten niet rechtstreeks verkoopt, maar via zogenaamde Large Account Resellers (LAR's) die onderling concurreren. De uitgaven van de Commissie op dit gebied worden dan ook betaald aan een volgens de communautaire richtlijnen inzake overheidsopdrachten geselecteerde LAR, en niet aan Microsoft. De lopende LAR-opdracht is gegund aan Siemens, maar momenteel is een aanbesteding uitgeschreven voor de selectie van de volgende LAR van de Commissie (en enkele andere instellingen).

De ontwikkeling van software met open broncode in het algemeen, en die voor kantoorautomatisering in het bijzonder, wordt door de Commissie, in samenwerking met de andere instellingen, op de voet gevolgd. Momenteel voert zij een proefproject op het gebied van kantoorautomatisering uit. Een uitvoerige uiteenzetting van de activiteiten van de Commissie op dit terrein wordt rechtstreeks naar het geachte parlementslid en het secretariaat van het Parlement gezonden.