Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2842/03 van Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) aan de Commissie. Invoering Duits statiegeldsysteem.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2842/03 van Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) aan de Commissie. Invoering Duits statiegeldsysteem.

13.3.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 65/232


(2004/C 65 E/247)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2842/03

van Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) aan de Commissie

(25 september 2003)

Betreft: Invoering Duits statiegeldsysteem

Is de Commissie bekend met het uitgelekte rapport van het onafhankelijke Duitse instituut Prognos betreffende de gevolgen van de invoering van een Duits statiegeldsysteem voor eenmalige verpakkingen van dranken (tot 1,2 miljard euro kosten en bijna 10 000 banen)?

Trekt de Commissie naar aanleiding van dit rapport de conclusie dat met nog meer kracht gewerkt moet worden aan een verbetering van, of het verdwijnen van dit Duitse statiegeldsysteem?

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie

(23 oktober 2003)

Het standpunt van de Commissie over het Duitse statiegeldsysteem is uiteengezet in haar antwoord van 3 juli 2003 op schriftelijke vraag E-1549/03 van de heer Manders(1) en van 29 augustus 2003 op schriftelijke vraag E-2519/03 van het geachte parlementslid en mevrouw Grossetête(2). Momenteel wordt in Duitsland gewerkt aan maatregelen ter invoering van een inzamelsysteem voor eenmalige verpakkingen die door de statiegeldregeling worden getroffen. De Commissie volgt dit proces op de voet. De door het geachte parlementslid genoemde studie zal bij de evaluatie van het Duitse systeem worden meegenomen. Op grond van de resultaten van deze evaluatie zal de Commissie niet aarzelen passende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de Gemeenschapswetgeving wordt nageleefd.