Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2854/03 van Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE) aan de Commissie. MEDA-programma en vrouwen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2854/03 van Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE) aan de Commissie. MEDA-programma en vrouwen.

8.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 88/117


(2004/C 88 E/0124)

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2854/03

van Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE) aan de Commissie

(18 september 2003)

Betreft: MEDA-programma en vrouwen

In de plenaire vergadering van februari 2003 heeft Commissaris Christopher Patten op mijn vraag over de uitvoering van het Eerste Regionaal Programma voor de deelname van de vrouwen aan het economisch en maatschappelijk leven en de economische en maatschappelijke ontwikkeling, verklaard dat dit programma in 2004 zou starten na afronding van de fase van onderzoek en voorbereiding in april-mei 2003.

Kan de Commissie mij zeggen waarom er vertragingen zijn in dit tijdschema? In welke fase zit de uitwerking van dit programma, aangezien er tot nu toe geen uitnodiging tot inschrijving is gepubliceerd? Zullen deze uitnodigingen onverwijld worden gepubliceerd zodat het programma zoals voorzien in 2004 van start kan gaan?

Antwoord van de heer Patten namens de Commissie

(5 november 2003)

De identificatie/formuleringsfase waarin wordt bepaald welke samenwerkingsgebieden priorititeit krijgen bij de tenuitvoerlegging van dit belangrijke regionale programma dat beoogt vrouwen meer te betrekken bij de economische ontwikkeling van de MEDA regio ging in december 2002 van start en werd afgerond in augustus 2003.

De volgende stap is de presentatie van het programma aan het MED-comité. Nadat een besluit is genomen (verwacht wordt het eerste kwartaal van 2004) zal een oproep tot het indienen van voorstellen worden bekendgemaakt.

De informatie zal worden verstrekt op de EuropeAid Web site: http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/indexen.htm