Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3095/03 van Koldo Gorostiaga Atxalandabaso (NI) aan de Commissie. Erkenning Baskenland via repressie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3095/03 van Koldo Gorostiaga Atxalandabaso (NI) aan de Commissie. Erkenning Baskenland via repressie.

20.3.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 70/216


(2004/C 70 E/232)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3095/03

van Koldo Gorostiaga Atxalandabaso (NI) aan de Commissie

(20 oktober 2003)

Betreft: Erkenning Baskenland via repressie

In mijn schriftelijke vraag E-0645/03(1) van 24 februari 2003 verwijs ik naar de 634 personen die in de loop van 2002 in Baskenland om politieke redenen zijn gearresteerd.

Op 8 oktober jl. vroeg in de morgen werden aan beide zijden van de grens die ons land scheidt (ons IJzeren Gordijn) door de Spaanse en de Franse politie 34 personen gearresteerd. Ik wijs erop dat Duitsland vorige week de dertiende verjaardag van zijn hereniging heeft gevierd, terwijl het Baskenland nog altijd een verscheurd land is: geen enkele erkenning in het noordelijke deel onder Frans bestuur en twee aparte administraties in het Koninkrijk Spanje, het zuidelijke deel.

Is erkenning van het Baskenland, zie de gedetineerden in het hele land, alleen via repressie mogelijk?

Kan de Commissie haar goedkeuring hechten aan een voorstel voor een communautair actieplan dat het Baskische volk bestaansrecht garandeert?

Antwoord van de heer Vitorino namens de Commissie

(20 november 2003)

De Commissie is van oordeel dat de door het geachte parlementslid aangehaalde feiten niet onder de bevoegdheden vallen die krachtens het Verdrag betreffende de Europese Unie en tot oprichting van de Europese Gemeenschap aan de Commissie werden verleend.