Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3177/03 van Dorette Corbey (PSE) aan de Commissie. Hergebruik van medische instrumenten en medische hulpmiddelen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3177/03 van Dorette Corbey (PSE) aan de Commissie. Hergebruik van medische instrumenten en medische hulpmiddelen.

20.3.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 70/232


(2004/C 70 E/249)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3177/03

van Dorette Corbey (PSE) aan de Commissie

(27 oktober 2003)

Betreft: Hergebruik van medische instrumenten en medische hulpmiddelen

Medische instrumenten en hulpmiddelen beslaan een aanzienlijk deel van de kosten van volksgezondheid. Het hergebruik van medische instrumenten en hulpmiddelen kan de kosten tot 40 % verminderen en is vanuit milieuoogpunt zeer gunstig. Producenten van medische instrumenten en hulpmiddelen bestempelen hun producten echter vaak als „single use”, hetgeen hergebruik in de weg staat en kosten onnodig opjaagt. Een ander negatief gevolg van deze handelwijze is dat — omwille van kostenbesparing — instrumenten en hulpmiddelen toch worden hergebruikt terwijl zij niet op deskundige wijze behandeld, gereinigd en gesteriliseerd zijn. Een groot deel van de ziekenhuisinfecties zou te wijten zijn aan het onprofessioneel hergebruik van hulpmiddelen en instrumenten.

1.

Zijn er bij de Commissie afspraken bekend tussen producenten van medische hulpmiddelen en instrumenten om zoveel mogelijk producten als „single use” te bestempelen?

2.

Is de Commissie bereid een onderzoek in te stellen naar dergelijke afspraken?

3.

Kan de Commissie een indicatie geven van de voordelen van professioneel herbruik in termen van economische kosten, milieuwinst en vermeden ziekenhuisinfecties?

4.

Is de Commissie bereid om (al dan niet in het kader van de thematische strategie recycling) het hergebruik van medische instrumenten en hulpmiddelen te bevorderen?

Antwoord van de heer Liikanen namens de Commissie

(12 december 2003)

1. en 2.

De Commissie is niet op de hoogte van het bestaan van afspraken tussen producenten van medische hulpmiddelen en instrumenten met het doel zo veel mogelijk producten als „voor eenmalig gebruik” te bestempelen en heeft op het eerste gezicht geen reden om na te gaan of dergelijke afspraken werkelijk bestaan.

3.

De Commissie is niet in staat een indicatie te geven van de economische kosten en de milieuwinst die verbonden zijn aan het hergebruik van hulpmiddelen voor eenmalig gebruik. Ziekenhuisinfectie is een complex probleem waarvan het gebruik van medische hulpmiddelen slechts een onderdeel is, dat waarschijnlijk moeilijk te identificeren en te isoleren is.

4.

De Commissie deelt de mening van vrijwel alle lidstaten dat het hergebruik van hulpmiddelen voor eenmalig gebruik niet mag worden bevorderd om redenen van gezondheidsbescherming. Zij vestigt de aandacht op het feit dat de lidstaten via hun aankoopbeleid het gebruik van medische hulpmiddelen die als herbruikbare hulpmiddelen zijn ontworpen en in de handel worden gebracht, kunnen bevorderen. De rol die het aankoopbeleid en andere instrumenten kunnen spelen bij het beperken van de afvalproductie, zal aan bod komen in de mededeling van de Commissie „Naar een thematische strategie inzake afvalpreventie en afvalrecycling”(1). In die strategie zal echter niet specifiek aandacht worden besteed aan het hergebruik van medische instrumenten en hulpmiddelen.