Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3265/03 van Maria Sanders-ten Holte (ELDR) aan de Commissie. Info-points en Carrefours.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3265/03 van Maria Sanders-ten Holte (ELDR) aan de Commissie. Info-points en Carrefours.

27.3.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 78/451


(2004/C 78 E/0475)

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3265/03

van Maria Sanders-ten Holte (ELDR) aan de Commissie

(29 oktober 2003)

Betreft: Info-points en Carrefours

In zijn resolutie van 13 maart 2002 roept het Europees Parlement de Europese instellingen op om de bestaande informatienetwerken, waaronder de Info-Points en de Carrefours, meer en beter te ondersteunen. Op 10 april 2003 wees het Europees Parlement in een volgende resolutie erop dat het essentieel is dat er in 2004 extra inspanningen worden geleverd op het gebied van communicatie en informatie over het Europees beleid.

De Info-points en Carrefours zijn informatiecentra die het dichtst bij de bevolking staan. Met het oog op de verkiezingen, de uitbreiding en de nieuwe Europese Grondwet in 2004 is het van het grootste belang dat juist deze centra op volle toeren kunnen draaien. Desondanks heeft de Commissie besloten de subsidie voor deze centra per 1 januari 2004 stop te zetten.

Kan de Commissie aangeven waarom ze de jaarlijkse werksubsidie voor de Info-Points en de Carrefours per 1 januari 2004 stopzet?

Heeft de Commissie een geldige reden om dit op zo korte termijn te doen?

Voorziet de Commissie een overgangsregeling om de Info-points en Carrefours door het zware jaar 2004 heen te helpen?

Wanneer denkt de Commissie met concrete voorstellen te komen voor de ondersteuning van de Informatie — centra in de toekomst?