Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3268/03 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie. Personeel van de Commissie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3268/03 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie. Personeel van de Commissie.

27.3.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 78/246


(2004/C 78 E/0249)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3268/03

van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie

(4 november 2003)

Betreft: Personeel van de Commissie

Kan de Commissie aangeven welk percentage personeelsleden, per nationaliteit, volgens het organigram van de Commissie werkzaam is in elk van de tien hoogste rangen?

Kan zij verder aangeven hoeveel personeelsleden, per nationaliteit, volgens het organigram van de Commissie werkzaam zijn in elk van de tien hoogste rangen?

Antwoord van de heer Kinnock namens de Commissie

(8 december 2003)

De Commissie interpreteert de in de vraag vermelde tien hoogste rangen van haar loopbaansysteem als zijnde de volledige categorie A (rangen 8 tot 1) en de twee hoogste rangen in categorie Β (rangen 1 en 2).

In tabel 1 die direct naar het geachte parlementslid en het secretariaat van het Parlement wordt gestuurd, wordt het aantal personeelsleden in categorie A tezamen met de twee hoogste rangen in categorie Β per nationaliteit aangegeven. Tabel 2 die ook direct naar het geachte parlementslid en het secretariaat van het Parlement wordt gestuurd, laat het percentage van dit personeel zien ten opzichte van het totale aantal personeelsleden van elke rang in de lijst van vaste ambten voor de operationele en onderzoekbegrotingen.