Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3476/03 van Charles Tannock (PPE-DE) aan de Commissie. Verdwijning van een voormalige Ethiopische coördinator van een EU-hulpprogramma.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3476/03 van Charles Tannock (PPE-DE) aan de Commissie. Verdwijning van een voormalige Ethiopische coördinator van een EU-hulpprogramma.

8.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 88/463


(2004/C 88 E/0475)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3476/03

van Charles Tannock (PPE-DE) aan de Commissie

(24 november 2003)

Betreft: Verdwijning van een voormalige Ethiopische coördinator van een EU-hulpprogramma

Amanti Abdisa Jigi was hoofd van de afdeling ontwikkeling van de hulporganisatie voor de Oromo (Galla)-bevolking (ORA) totdat in 1996 het Ethiopisch bureau onder dwang gesloten en alle materiaal door de Ethiopische regering in beslag is genomen. De ORA was een officieel erkende hulporganisatie die kon rekenen op bijdragen van onder meer Norwegian People's Aid, Comic Relief, Christian Aid en de Commissie. Abdisa heeft de sluiting voor de rechter aangevochten, maar tevergeefs. Op 20 augustus 2000 is hij bij zijn aankomst op de luchthaven van Addis Abeba, op doorreis naar een conferentie in Kenia, door Ethiopische regeringstroepen uit het vliegtuig gehaald en gevangen gezet. Op 25 januari van dit jaar is hij opgemerkt terwijl hij vanuit het stadsdeel Bole nabij de luchthaven van Addis Abeba op transport gesteld werd, vermoedelijk naar het gevangenenkamp Shoa Robit. Zijn gevangenneming betekent een schending van zowel het internationaal recht als de Ethiopische grondwet, die bepaalt dat al wie aangehouden wordt binnen 48 uur voor een rechtbank moet verschijnen en spoedig een eerlijk proces volgens de internationaal geldende normen moet krijgen.

Zijn de diensten van de Commissie op de hoogte van de verdwijning van Abdisa, aangezien de Commissie over de volgende vier jaar 500 miljoen euro vastgelegd heeft voor haar programma in Ethiopië? Kan de Commissie zeggen of ze al dan niet van plan is om de Ethiopische regering op verschillende niveaus aan te spreken op haar toezicht op het gevangeniswezen, en meer in het bijzonder te vragen waar Abdisa zich precies bevindt en waarvan hij officieel en volgens de wet beschuldigd wordt? De hulporganisatie ORA is werkzaam op het grondgebied van het Oromo-bevrijdingsfront, Oromia, dat ongeveer 40 % van de totale bevolking van Ethiopië vertegenwoordigt. Moeilijkheden in het gebied laten zich in Europa gevoelen, want er bevindt zich een ORA-kantoor in Duitsland dat hulp biedt aan Ethiopische vluchtelingen.

Antwoord van de heer Nielson namens de Commissie

(10 december 2003)

De Commissie heeft verschillende tevergeefse pogingen ondernomen om de heer Amanti op het spoor te komen. Noch het ministerie van Justitie, noch het Federale gevangenisbestuur hebben enige gegevens over waar hij verblijft. Op basis van de informatie van het geachte parlementslid dat de heer Amanti misschien in Shoa Robit gevangen wordt gehouden, heeft de delegatie van de Commissie in Addis Abeba via een lidstaat contact opgenomen met het Federale gevangenisbestuur, met het verzoek opzoekingen te doen in de gevangenisregisters van Shoa. De Commissie zal het geachte parlementslid op de hoogte houden van eventuele resultaten op dit gebied.

De Commissie zou het zeer op prijs stellen nadere inlichtingen te ontvangen die nuttig kunnen zijn om de heer Amanti te vinden. De Commissie weet uit ervaring dat het ministerie van Justitie en het Federale gevangenisbestuur bereid zijn informatie te verstrekken, zelfs in zaken die gevoelig kunnen liggen, voorzover er officiële documenten bestaan. De Commissie vreest dat er om uiteenlopende redenen helemaal geen dergelijke documenten over de heer Amanti bestaan. Geen enkele van de organisaties in Ethiopië waarmee de Commissie contact heeft opgenomen, beschikt over gegevens over de heer Amanti.