Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3507/03 van Paul Lannoye (Verts/ALE) aan de Commissie. Bescherming van de dikkopschildpad (Caretta-Caretta) in Griekenland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3507/03 van Paul Lannoye (Verts/ALE) aan de Commissie. Bescherming van de dikkopschildpad (Caretta-Caretta) in Griekenland.

27.3.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 78/817


(2004/C 78 E/0868)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3507/03

van Paul Lannoye (Verts/ALE) aan de Commissie

(25 november 2003)

Betreft: Bescherming van de dikkopschildpad (Caretta-Caretta) in Griekenland

Het bewijs is duidelijk geleverd dat er geen vooruitgang zit in de uitbouw van het zeepark van het eiland Zakynthos (Griekenland) en de beschermende maatregelen voor de dikkopschildpad (Caretta-Caretta), die de Commissie via onderhandelingen verkregen heeft en financiert. Integendeel, er is verzet tegen, zowel ter plaatse als op het niveau van de Griekse regering.

Kan de Commissie die informatie bevestigen? Wat zijn de resultaten van haar recente inspectiebezoeken ter plaatse?