Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3556/03 van Rosa Miguélez Ramos (PSE) aan de Commissie. Door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling medegefinancierde projecten in Lobios, provincie Ourense, Spanje.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3556/03 van Rosa Miguélez Ramos (PSE) aan de Commissie. Door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling medegefinancierde projecten in Lobios, provincie Ourense, Spanje.

27.3.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 78/299


(2004/C 78 E/0301)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3556/03

van Rosa Miguélez Ramos (PSE) aan de Commissie

(1 december 2003)

Betreft: Door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling medegefinancierde projecten in Lobios, provincie Ourense, Spanje

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling financiert via het communautair Interreg III-programma met het subprogramma voor Galicië en Noord-Portugal de Prisma/SP1.E76- en Miliaria/SP1.E6-projecten. Het regionaal bestuur van Galicië wil uit deze projecten een verlaten dorp, Outeiro, opknappen. Dit dorp ligt in de gemeente Lobios, provincie Ourense. Jongeren met allerlei problemen zullen het opknapwerk doen. In de toekomst krijgt het dorp een toeristische functie.

De buren klagen over het gebrek aan informatie door de overheid en zijn verbaasd over het feit dat communautaire fondsen zo weinig transparant worden beheerd.

Kan de Commissie informatie verstrekken over deze door de Europese Gemeenschap medegefinancierde projecten?

Antwoord van de heer Barnier namens de Commissie

(9 januari 2004)

De Commissie bevestigt het geachte parlementslid dat de programma's Prisma/SP1.E76 en Miliaria/SP1.E6 steun ontvangen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) via het communautair programma Interreg IIIA „Spanje-Portugal”.

De deelname van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling aan het programma Miliaria/SP.1.E6 bedraagt 1 600 451,75 EUR, op een totaalbedrag van 2 133 935,67 EUR. Het programma Prisma/SP1/E.76 wordt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling gecofinancierd voor een bedrag van 1 767 366 EUR, op een totaal van 2 356 488 EUR.

Gezien de omvang van het antwoord, dat zeer uitvoerige informatie bevat, zal de Commissie aanvullende informatie over beide projecten direct aan het geachte parlementslid en het secretariaat-generaal van het Parlement doen toekomen.