Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3607/03 van Olivier Duhamel (PSE) aan de Commissie. Waarnemingscentrum in Wenen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3607/03 van Olivier Duhamel (PSE) aan de Commissie. Waarnemingscentrum in Wenen.

27.3.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 78/600


(2004/C 78 E/0635)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3607/03

van Olivier Duhamel (PSE) aan de Commissie

(5 december 2003)

Betreft: Waarnemingscentrum in Wenen

Is het volgens de Commissie te rechtvaardigen dat het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat in Wenen de publicatie censureert van het bij het Centrum voor onderzoek naar antisemitisme van de Technische Universiteit te Berlijn aangevraagde rapport?

Is de Commissie het er niet mee eens dat men door te verhullen dat nieuwe vormen van antisemitisme de kop opsteken, niet bepaald bijdraagt tot de bestrijding ervan?

Is zij zich bewust van de mogelijke gevaren, wanneer de Europese Unie zich — zij het ten onrechte — tolerant lijkt op te stellen ten aanzien van het antisemitisme, onder het voorwendsel pro-Palestijnse jongeren in de voorsteden die soms vervaarlijk, dan wel onbewust afglijden naar het antisemitisme, niet te schande te willen maken?

Is zij voornemens het Waarnemingscentrum in Wenen te verzoeken zich niet te verschuilen achter dit soort voorzichtig optreden dat tot het verwijt van tolerantie zou kunnen leiden. Is zij bereid het Waarnemingscentrum te suggereren, evenals elke andere persoon die in de Unie taken uitoefent, geen misbruik te maken van onderzoeksvoorwaarden, aangezien de toepassing hiervan altijd delicaat en vaak onvolledig is, getuige de controverse naar aanleiding van de publicatie van Eurobarometer over de bedreiging van de wereldvrede?

Een krachtige, duidelijke en snelle reactie is noodzakelijk. De Europese Unie en haar verantwoordelijken mogen niet dubbelzinnig overkomen bij de analyse van het antisemitisme en de bestrijding ervan.