Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3712/03 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Nieuwste situatie van de subsidies in het kader van het Altener II-programma voor de gemeente Pesaro.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3712/03 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Nieuwste situatie van de subsidies in het kader van het Altener II-programma voor de gemeente Pesaro.

3.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 84/89


(2004/C 84 E/0107)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3712/03

van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie

(10 december 2003)

Betreft: Nieuwste situatie van de subsidies in het kader van het Altener II-programma voor de gemeente Pesaro

In antwoord op vraag E-0968/03(1), waarin werd gevraagd of de gemeente Pesaro projecten heeft ingediend en subsidies heeft ontvangen uit hoofde van het Altener II-programma, heeft de Commissie meegedeeld dat zij geen enkel voorstel van die gemeente heeft ontvangen.

Kan de Commissie mij meedelen of zij na de datum van haar antwoord (25 april 2003) nog projecten van die gemeente heeft ontvangen?