Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3722/03 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Nieuwste situatie van de subsidies in het kader van het SAVE II-programma voor de gemeente Firenze.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3722/03 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Nieuwste situatie van de subsidies in het kader van het SAVE II-programma voor de gemeente Firenze.

3.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 84/91


(2004/C 84 E/0114)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3722/03

van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie

(10 december 2003)

Betreft: Nieuwste situatie van de subsidies in het kader van het SAVE II-programma voor de gemeente Firenze

In antwoord op vraag E-0963/03(1), waarin werd gevraagd of de gemeente Firenze projecten heeft ingediend en subsidies heeft ontvangen uit hoofde van het SAVE II-programma, heeft de Commissie op 25 april 2003 meegedeeld dat zij geen enkel voorstel van die gemeente heeft ontvangen.

Kan de Commissie mij meedelen of zij na de datum van haar antwoord van die gemeente nog projecten voor SAVE II heeft ontvangen?