Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3773/03 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Stand van zaken met betrekking tot de financiële middelen uit het Leonardo-programma ten behoeve van de gemeente Siena.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3773/03 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Stand van zaken met betrekking tot de financiële middelen uit het Leonardo-programma ten behoeve van de gemeente Siena.

27.3.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 78/320


(2004/C 78 E/0326)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3773/03

van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie

(11 december 2003)

Betreft: Stand van zaken met betrekking tot de financiële middelen uit het Leonardo-programma ten behoeve van de gemeente Siena

Op mijn vorige vraag E-1073/03(1) of de gemeente Siena projecten heeft ingediend en financiële middelen heeft gekregen in het kader van het Leonardo-programma, heeft de Commissie op 8 mei 2003 geantwoord dat deze stad geen projecten heeft voorgesteld.

Kan de Commissie voor wat betreft de centraal beheerde middelen mededelen of na deze datum projecten zijn ingediend en met welk resultaat?