Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3807/03 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Informatie over de aanwending van de subsidies uit hoofde van het programma Cultuur 2000 door de gemeente Livorno.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3807/03 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Informatie over de aanwending van de subsidies uit hoofde van het programma Cultuur 2000 door de gemeente Livorno.

27.3.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 78/324


(2004/C 78 E/0340)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3807/03

van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie

(11 december 2003)

Betreft: Informatie over de aanwending van de subsidies uit hoofde van het programma „Cultuur 2000” door de gemeente Livorno

Op mijn vorige vraag (E-0981/03(1)) of de gemeente Livorno projecten heeft ingediend of subsidies heeft ontvangen uit hoofde van het programma „Cultuur 2000”, heeft de Commissie op 30 juli 2003 geantwoord dat deze gemeente tot eind 2002 nog geen projecten had ingediend. Kan de Commissie mededelen of dat intussen wel gebeurd is?