Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3900/03 van Giacomo Santini (PPE-DE) aan de Commissie. Spoorlijn Trieste-Divaca.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3900/03 van Giacomo Santini (PPE-DE) aan de Commissie. Spoorlijn Trieste-Divaca.

3.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 84/261


(2004/C 84 E/0308)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3900/03

van Giacomo Santini (PPE-DE) aan de Commissie

(17 december 2003)

Betreft: Spoorlijn Trieste-Divaca

Volgens het voorstel van de Commissie(1) betreffende de communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van de Trans-Europese vervoersnetwerken en de financiering daarvan, wordt de spoorlijn Trieste-Divica niet als grensoverschrijdende lijn beschouwd, hoewel ze wel deel uitmaakt van het prioritaire project nr. 6.

Alleen grensoverschrijdende projecten kunnen niet-terugvorderbare communautaire financiële steun genieten ten bedrage van 30 % van de totale kostprijs. Als dat wordt bevestigd, blijft de lijn Trieste-Divaca verstoken van aanzienlijke Europese financiële steun.

1.

Is de Commissie het ermee eens dat, als de lijn Trieste-Divaca niet als grensoverschrijdend project wordt erkend, de belangen van de Europese burgers worden geschaad en de betekenis zelf van de financiële steun wordt aangetast?

2.

Welke andere kenmerken moet de lijn Trieste-Divaca, die toch deel uitmaakt van de gemengde spoorlijn Lyon-Trieste/Koper-Lubljana-Divaca-Boedapest, hebben om als „grensoverschrijdend” te worden omschreven en dus in de lijst van de gelijknamige projecten te worden opgenomen?