Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4029/03 van Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) aan de Commissie. Wisselkoers euro/dollar.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4029/03 van Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) aan de Commissie. Wisselkoers euro/dollar.

3.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 84/134


(2004/C 84 E/0172)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4029/03

van Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) aan de Commissie

(12 januari 2004)

Betreft: Wisselkoers euro/dollar

De koersstijging van de euro in verhouding tot de dollar heeft een zodanig niveau bereikt dat het schuchtere herstel van de economische groei in de Europese Unie in het gedrang komt. Dat de Duitse export in oktober meer dan 6 % lager lag dan in september, wordt door analisten beschouwd als een rechtstreeks gevolg van de stijgende eurokoers.

Een aantal experts meent dat de ECB de rentevoeten zal moeten verlagen indien de euro verder in waarde toeneemt. De Commissie zag zich in haar laatste ramingen in het najaar verplicht de vooruitzichten voor de economische groei in de Unie naar beneden bij te stellen tot 0,8 % voor 2003 en 2 % voor 2004.

Meent de Commissie dat de koers van de euro ook in de komende maanden zal blijven stijgen? Is er een bepaalde wisselkoers euro/dollar die volgens de Commissie de actuele stand van de Europese en Noord-Amerikaanse economie weerspiegelt? Zijn de laatste ramingen van de Commissie met betrekking tot de economische groei voor de komende twee jaar nog steeds geldig?

Antwoord van de heer Solbes Mira namens de Commissie

(11 februari 2004)

Volgens de Commissie is een stabiele wisselkoers in het belang van Europa. De Commissie deelt ook de bezorgdheid van de ministers van Financiën uit de eurozone en de president van de ECB betreffende buitensporige wisselkoersschommelingen (zoals vermeld in de verklaring van de Eurogroep van 19 januari 2004).

De euro heeft een waardevermeerdering van ongeveer 25 procent ondergaan ten opzichte van de dollar sinds het begin van 2003. Toch is de reële effectieve wisselkoers van de eurozone — die belangrijk is voor de concurrentiepositie — sindsdien slechts toegenomen met 8 procent (gedefleerd met de nominale arbeidskosten per eenheid). De reële effectieve wisselkoers is gebaseerd op de ontwikkeling van de euro ten opzichte van een mand van valuta's, gewogen volgens hun belang in de buitenlandse handel van de eurozone. Hij houdt eveneens rekening met verschillen in inflatie.

Zowel de onderzoeksgegevens als de vaste indicatoren bevestigen dat de najaarsprognose 2003 van de Commissie nog steeds opgaat. Het is inderdaad zo dat de reële effectieve wisselkoers van de eurozone slechts met ongeveer 4½ procent gestegen is sinds de publicatie van de prognose. Ook opmerkenswaardig is dat de laatst beschikbare (januari 2004) consensusvoorspelling van de particuliere sector voor de groei van het BBP in de eurozone, overeenstemt met de prognose van de diensten van de Commissie — 1.8 %.

Over de verdere ontwikkeling van de euro in de komende maanden, heeft de Commissie nog geen officieel standpunt ingenomen. En over de vraag welke wisselkoers van de euro in verhouding tot de dollar het best de economische basisvoorwaarden van de eurozone en van de Verenigde Staten weerspiegelt, heeft de Commissie evenmin een officieel standpunt.