Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4065/03 van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie. Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat (EUMC).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4065/03 van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie. Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat (EUMC).

3.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 84/292


(2004/C 84 E/0339)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4065/03

van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie

(14 januari 2004)

Betreft: Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat (EUMC)

Als EP-lid ben ik ernstig bezorgd over de legitimiteit van het tijdens de top van 12 en 13 december aangekondigde plan van de IGC om het EUMC te vervangen door een agentschap met een ruimere opdracht, zonder daarbij het Europees Parlement te raadplegen. Waarom is het Parlement niet geraadpleegd over deze zeer belangrijke kwestie?

Antwoord van de heer Vitorino namens de Commissie

(18 februari 2004)

In de conclusies van de vertegenwoordigers van de lidstaten, vergaderd op het niveau van de staatshoofden en regeringsleiders te Brussel op 13 december 2003, is bepaald dat de opdracht van het reeds bestaand Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat moet worden uitgebreid om het om te vormen tot een mensenrechtenbureau. De Commissie heeft in dat verband verklaard dat zij een voorstel tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1035/97 van 2 juni 1997(1) wenst in te dienen. Maar eerst zal de Commissie een uitgebreid overleg beginnen op basis van een raadplegingsdocument dat in de zomer van 2004 zal worden gepubliceerd. Uiteraard zal de bijdrage van het Parlement hierbij van cruciaal belang zijn en zal het nieuwe Parlement voldoende tijd krijgen om zijn standpunten naar voren te brengen. Na uitgebreid overleg wil de Commissie een voorstel indienen tot wijziging van de oprichtingsverordening van het waarnemingscentrum in het begin van 2005. In dit verband mag niet uit het oog worden verloren dat het Parlement reeds in zijn verslag van 2001 over de grondrechten aandrong op de oprichting van een dergelijk agentschap.