Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0119/03 van Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) aan de Commissie. Steun van de EU voor de verhoging van de Concepción-stuwdam in Marbella.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0119/03 van Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) aan de Commissie. Steun van de EU voor de verhoging van de Concepción-stuwdam in Marbella.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0119/03

van Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) aan de Commissie

(28 januari 2003)

Betreft: Steun van de EU voor de verhoging van de Concepción-stuwdam in Marbella

De verhoging van de Concepción-stuwdam in Marbella (Spanje) loopt ernstige vertraging op, wat erg verontrustend is, aangezien de dam essentieel is voor de watervoorziening van het hele gebied van de Spaanse Costa del Sol, en dit op een historisch moment dat er in het gebied nieuwe hotelaccommodatie wordt gebouwd voor 30 000 personen, wat moet leiden tot een belangrijke toename van het toerisme in dit gebied van Andalusië, dat in volle ontwikkeling is.

De verhoging van de dam houdt in dat de capaciteit van het spaarbekken zo goed als verdubbeld wordt door de bouw van een nieuwe stuwdamendement 16 meter hoger dan de huidige, waardoor de capaciteit van het spaarbekken wordt vergroot van 56 hm3 tot meer dan honderd.

Wat is de bijdrage van de Gemeenschap aan dit belangrijke watervoorzieningsproject aan de Spaanse Costa del Sol en in welke mate is de Commissie bereid in haar hoedanigheid als executieve dit project te steunen?

Antwoord van de heer Barnier namens de Commissie

(27 februari 2003)

De Spaanse autoriteiten hebben op 11 december 2002 bij de Commissie een aanvraag ingediend voor bijstand uit het Cohesiefonds ten behoeve van een studie getiteld El estudio y redacción del proyecto y estudio de impacto ambiental del recrecimiento de la presa de la Concepción. Het betreft een ondersteunende technische studie die verband houdt met een voor financiering in aanmerking genomen project, waarvan de totale subsidiabele kosten een bedrag belopen van 575 980 EUR. De Spaanse autoriteiten hebben de Gemeenschap om een bijdragepercentage van 85 % gevraagd. De Commissie heeft het dossier momenteel in onderzoek.

De Commissie zal alle eventuele steunaanvragen van de Spaanse staat in verband met de verhoging van de desbetreffende stuwdam aan een onderzoek onderwerpen, hetzij in het kader van het Cohesiefonds of in het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), met strikte inachtneming van het bestaande wetgevingskader.