Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0153/03 van Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) aan de Commissie. Internationale visserijovereenkomst EU-Sao Tomé en Principe en ontwikkelingssamenwerking.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0153/03 van Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) aan de Commissie. Internationale visserijovereenkomst EU-Sao Tomé en Principe en ontwikkelingssamenwerking.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0153/03

van Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) aan de Commissie

(28 januari 2003)

Betreft: Internationale visserijovereenkomst EU-Sao Tomé en Principe en ontwikkelingssamenwerking

Momenteel loopt tussen de EU en Sao Tomé en Principe een internationale visserijovereenkomst:

1. Kan de Commissie aangeven hoeveel de EU in deze overeenkomst uittrekt voor ontwikkeling van de visserijsector in Sao Tomé en Principe?

2. Kan de Commissie aangeven hoe hoog de financiële tegenprestatie van de EU is in ruil voor de visserijrechten die voor de communautaire vloot zijn verkregen?

3. Kan de Commissie aangeven hoeveel door de communautaire reders moet worden betaald in de vorm van vergunningsvergoedingen of visserijrechten?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(7 maart 2003)

1. In artikel 2 van het huidige protocol bij de visserijovereenkomst tussen de Gemeenschap en de Democratische Republiek São Tomé en Príncipe(1) is de financiële tegenprestatie vastgesteld op 2 250 000 EUR voor een periode van drie jaar. Van dit bedrag is 370 000 EUR (eerste jaar), 382 500 EUR (tweede jaar) en 382 500 EUR (derde jaar) bestemd voor maatregelen ter ondersteuning van de visserijsector in São Tomé, als bedoeld in artikel 4 van het protocol. Bovendien stelt de Gemeenschap het eerste jaar een bedrag van 50 000 EUR beschikbaar voor de financiering van een studie naar de diepzeekrabbestanden.

2. De financiële tegenprestatie van 2 250 000 voor een periode van drie jaar is het bedrag dat wordt betaald in ruil voor de vangstmogelijkheden die aan de communautaire vloot worden toegekend.

3. De door de reders te betalen bedragen zijn vastgesteld in de bijlage bij het protocol. De voor de vergunning verschuldigde rechten voor vaartuigen voor de tonijnvisserij bedragen 25 EUR per ton tonijn die in de wateren van São Tomé en Príncipe wordt gevangen. De vergunningen worden afgegeven na betaling van een voorschot van 3 750 EUR voor vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen, 1 375 EUR voor vaartuigen voor de visserij met de drijvende beug en 625 EUR voor elk vaartuig voor de tonijnvisserij met de hengel. De rechten voor de driemaandelijkse vergunningen voor de gerichte diepzeevisserij op krab zijn vastgesteld op 42 EUR/brt per vaartuig.

(1) PB L 351 van 28.12.2002.