Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0186/03 van Olivier Dupuis (NI) aan de Commissie. Vrijheid van meningsuiting in Rusland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0186/03 van Olivier Dupuis (NI) aan de Commissie. Vrijheid van meningsuiting in Rusland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0186/03

van Olivier Dupuis (NI) aan de Commissie

(31 januari 2003)

Betreft: Vrijheid van meningsuiting in Rusland

De Russische beweging Iduchtii vmeste (samen op mars) die reeds bijna 100 000 leden zegt te tellen, voornamelijk studenten, voert sinds een jaar een agressieve campagne tegen schrijvers die als marginaal, pornografisch en literaire hooligans worden afgeschilderd. Vooral twee bekende schrijvers hebben het moeten ontgelden: Victor Pelevin en Vladimir Sorokin. De beweging heeft zelfs aangifte gedaan tegen Vladimir Sorokin en zijn uitgever, Alexander Ivanov, wegens verspreiding van pornografie en perverse sexuele praktijken. Het onderzoek is aan de gang en de uitgeverij Ad Marginem heeft reeds twee huiszoekingen door de Russische autoriteiten ondergaan. Bij veroordeling riskeren Sorokin en Ivanov gevangenisstraf van twee jaar onvoorwaardelijk.

Wat is de Commissie bekend van deze hetze- en intimidatiecampagne die min of meer openlijk door de Russische autoriteiten wordt gedoogd en waarvan schrijvers en intellectuelen in Rusland het slachtoffer zijn? Welke initiatieven heeft de Commissie genomen of denkt zij te nemen om bij de Russische autoriteiten te bereiken dat deze de vrijheid van meningsuiting van alle Russische burgers volledig en concreet waarborgen? Is deze nieuwe mogelijke aanslag op de vrijheid van meningsuiting van burgers en media in Rusland voor de Commissie geen aanleiding om de criteria van haar beleid jegens de Russische Federatie, met name wat betreft de steun aan de pers, te herzien?

Antwoord van de heer Patten namens de Commissie

(25 februari 2003)

De Commissie beschikt niet over specifieke informatie betreffende deze Russische beweging. De Commissie deelt echter de bezorgdheid van het geachte parlementslid over berichten dat de vrijheid van meningsuiting in Rusland wordt beknot of bedreigd. De Commissie is in het bijzonder bezorgd over de situatie van de onafhankelijke media, die zowel op federaal als op regionaal niveau verslechtert, wat kan leiden tot minder onpartijdigheid, onafhankelijkheid en professionalisme van pers, radio en televisie.

In haar betrekkingen met de Russische autoriteiten benadrukt de Commissie voortdurend het belang van de vrijheid van meningsuiting en sterke, onafhankelijke media. De Commissie heeft aanzienlijke technische bijstand verleend om de onafhankelijkheid van de regionale massamedia te bevorderen, en journalisten in objectieve verslaggevingstechnieken en beroepsdeontologie op te leiden. De Commissie plant verdere steun voor de ontwikkeling van onafhankelijke media in welbepaalde Russische regio's, als onderdeel van haar inspanningen om het Russische maatschappelijke middenveld een grotere rol te doen spelen.

Op meer politiek vlak heeft de Commissie in het verleden tijdens haar ontmoetingen met de Russische autoriteiten in het kader van de intensieve politieke dialoog tussen de Unie en Rusland, de kwesties van vrijheid van meningsuiting en controle van de media aangekaart, wat ze ook in de toekomst zal blijven doen. Alleen op basis van gemeenschappelijke waarden, die waarborgen voor de vrijheid van meningsuiting moeten omvatten, kan een nauwe samenwerking met Rusland worden uitgebouwd. De Commissie zal alle ontwikkelingen op dit vlak nauwgezet blijven volgen.