Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0189/03 van Erik Meijer (GUE/NGL) aan de Commissie. Amerikaanse initiatieven om toegang te krijgen tot de olievoorraden uit de landen rondom de Kaspische Zee.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0189/03 van Erik Meijer (GUE/NGL) aan de Commissie. Amerikaanse initiatieven om toegang te krijgen tot de olievoorraden uit de landen rondom de Kaspische Zee.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0189/03

van Erik Meijer (GUE/NGL) aan de Commissie

(31 januari 2003)

Betreft: Amerikaanse initiatieven om toegang te krijgen tot de olievoorraden uit de landen rondom de Kaspische Zee

1. Is het de Commissie bekend dat er toenemende belangstelling bestaat voor de verwachte voorraad aardolie die zich bevindt onder de bodem van staten die zijn gevormd op het grondgebied van de voormalige Sovjetunie, waar zich 20 % van de olievoorraad en 50 % van de gasvoorraad van de wereld bevindt?

2. Kan de Commissie bevestigen dat de Verenigde Staten in toenemende mate betrokken zijn bij maatregelen die moeten verzekeren dat dit land kan beschikken over een constante toevoer van aardolie en aardgas die afkomstig is uit bronnen rondom de Kaspische Zee?

3. Kan de Commissie bevestigen dat de aanleg van een nieuwe 1760 km lange oliepijpleiding van Bakoe in Azerbaidzjan via Tblisi in Georgië naar Ceyhan aan de Middellandse Zee nabij de Syrische grens in Turkije van alle eerder overwogen varianten de duurste en minst rendabele is?

4. Houdt de volgens planning in 2005 te voltooien pijpleiding naar Ceyhan in hoofdzaak verband met de Amerikaanse belangstelling en betrokkenheid, of zijn bij dit project ook overheden en bedrijven uit het EU-gebied betrokken?

5. Hoe beoordeelt de Commissie de conclusie van dr. M. Parvizi Amineh, onderzoeker aan het International Institute for Asian Studies in Amsterdam, die in zijn binnenkort verschijnende boek Great Game stelt dat bij het doorzetten van deze ontwikkelingen Europa en Azië totaal afhankelijk worden van door de Amerikanen gedistribueerde olie en gas?

6. Bestaan er afspraken met de EU en/of haar lidstaten over de beschikbaarheid van deze olie voor gebruik in Europa, of wordt deze olie geheel of in belangrijke mate gereserveerd voor het nog steeds sterk groeiende Amerikaanse verbruik?

Bron: Het Nederlandse dagblad De Volkskrant van 18 januari 2003.

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(14 maart 2003)

De Commissie is op de hoogte van het potentieel van de olie- en gasvoorraden in de staten die zijn voortgekomen uit de voormalige Sovjetunie en met name het gebied rondom de Kaspische Zee. Dit belang is met name gebleken uit de ontwikkeling sinds 1995 van het specifieke programma Inogate in het algemene kader van TACIS. Uiteraard houdt de Commissie eveneens ten volle rekening met de belangrijke rol die Rusland van oudsher speelt bij de olie- en gasvoorziening van de Unie. De Commissie heeft een formele energiedialoog opgezet met Rusland, dat de belangrijkste externe gasleverancier van de Gemeenschap is en de op één na belangrijkste externe olieleverancier van de Unie.

Evenals de Unie streven de Verenigde Staten naar geografische diversifiëring van de internationale olievoorziening. Daarbij is ook voor de staten die zijn voortgekomen uit de voormalige Sovjetunie een rol weggelegd. De Commissie is van mening dat de keuze van de tracés van de pijpleidingen bij de betrokken ondernemingen berust, die zich daarbij laten leiden door economische en commerciële overwegingen.

De Commissie is niet op de hoogte van de inhoud van het boek van M. Parvizi Amineh dat binnenkort zal verschijnen.

Er dient op te worden gewezen dat de Commissie in het Groenboek Op weg naar een Europese strategie voor een continue energievoorziening(1), dat zij in 2000 heeft aangenomen, duidelijk heeft gewezen op de problematiek van de afhankelijkheid op energiegebied van de Unie en voorstellen heeft gedaan om hiervoor een oplossing te vinden. In dit verband is de dialoog tussen de producerende en de verbruikende landen, met name de dialoog met de meest nabijgelegen landen, van groot belang voor de diversifiëring van de energievoorziening van de Unie.

(1) COM(2000) 769 def.