Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0468/03 van Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) aan de Commissie. Productiviteit van de Europese Unie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0468/03 van Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) aan de Commissie. Productiviteit van de Europese Unie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0468/03

van Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) aan de Commissie

(20 februari 2003)

Betreft: Productiviteit van de Europese Unie

Eén van de hoofddoelstellingen van de strategie van Lissabon is de verhoging van de productiviteit van de EU.

De Unie bevindt zich momenteel in een moeilijke situatie ten gevolge van de zwakke productiviteit van de Europese economie, die bovendien gepaard gaat met hoge werkloosheid, en de verontrustende achteruitgang van de technologische innovaties, aangezien beide factoren ons concurrentievermogen ten aanzien van de VS en Japan aantasten.

De lidstaten beschikken over toonaangevende centra voor onderzoek, analyse en evaluatie van de productiviteit die een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan de vaststelling van maatregelen ter bevordering van de productiviteit van de Europese Unie.

Is de Commissie van oordeel dat wij de gegevens die door deze centra worden opgesteld optimaal benutten?

Antwoord van de heer Solbes Mira namens de Commissie

(25 maart 2003)

De Commissie heeft veel aandacht voor onderzoeksresultaten in de lidstaten en andere delen van de wereld. Dergelijk onderzoek verbreedt de informatiebasis voor de vaststelling van het beleid. De Commissie houdt contact met deze onderzoekscentra door netwerken, seminars, studies en kennisname van de wetenschappelijke literatuur.

Wat productiviteit betreft, kan naar de volgende relevante onderzoekscentra worden verwezen: Growth and Development Centre Groningen, Centre for Economic Policy Research (CEPR), het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Commissie zelf, waaraan het Instituut technologische prognose (IPTS) is verbonden. Meer bepaald doet het IPTS een beroep op externe adviesgroepen, zoals een groep eminente economisten met onder anderen Nobelprijswinnaar Robert Solow, William Branson, David Ulph, Jean-Jacques Laffont en Christian von Weizsäcker. Daarnaast beheert het een reeks netwerken zoals het Instituut voor wetenschap en technologie (ESTO) dat een beroep doet op de expertise van meer dan 40 instellingen waaronder de belangrijkste Europese onderzoeksteams. Een voorbeeld van de samenwerking tussen de Commissie en onderzoeksinstellingen is de komende workshop van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek die zal gaan over informatie- en communicatietechnologieën en productiviteit en waaraan onderzoekers uit diverse centra onder meer als sprekers zullen deelnemen. Zij zullen het hebben over de mogelijke invloed van informatie- en communicatietechnologieën op de productiviteitsgroei in Europa en tussen Europa en de Verenigde Staten.