Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0503/03 van Joan Vallvé (ELDR) aan de Commissie. Het Catalaans en de webpage van de Commissie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0503/03 van Joan Vallvé (ELDR) aan de Commissie. Het Catalaans en de webpage van de Commissie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0503/03

van Joan Vallvé (ELDR) aan de Commissie

(21 februari 2003)

Betreft: Het Catalaans en de webpage van de Commissie

In de EP-resolutie van 11 december 1990 over de situatie van de talen van de Europese Gemeenschap en het Catalaans(1) werd de Commissie in paragraaf 1 verzocht maatregelen te treffen om o.a. verspreiding in het Catalaans van openbare informatie over de Europese instellingen via de media mogelijk te maken.

De webpage van het Europees Parlement is reeds beschikbaar in de twaalf talen van de kandidaatlanden (naast de 11 officiële talen van dit moment). Veel van deze talen worden door minder mensen gesproken dan reeds bestaande talen van de EU, zoals het Catalaans, dat de officiële taal is in drie autonome gewesten met in totaal 11 miljoen inwoners, door 8 miljoen mensen wordt gesproken en daarmee meer native speakers kent dan het Zweeds, het Fins, het Deens, het Bulgaars, het Sloveens, en Slowaaks, het Litouws, het Letst, het Ests en het Malteeks, en op Europees niveau te vergelijken is met het Portugees en het Tsjechisch.

Het Catalaans behoort tot een groep talen die in Europa binnen de respectieve landsgrenzen van de betrokken lidstaten een officiële status heeft maar op EU-niveau niet officieel worden erkend.

Is de Europese Commissie voornemens deze talen te introduceren op haar webpage, overeenkomstig het verzoek dat door het Parlement in bovengenoemde resolutie werd gedaan?

(1) PB C 19 van 28.1.1991, blz. 42.

Antwoord van de heer Prodi namens de Commissie

(7 maart 2003)

Sinds de lancering in 1995 van de internetsite van de Unie, Europa, heeft de Commissie het algemeen beginsel van het gebruik van alle officiële talen van de Unie uitgebreid naar de bekendmaking langs elektronische weg.

Naast de officiële documenten stelt de internetdienst Europa (http://europa.eu.int) ook een grote hoeveelheid niet-officiële informatie ter beschikking van het publiek. Dienaangaande beoogt de Commissie behoudens beperkingen van technische aard en beschikbaarheid van mensen en begrotingsmiddelen alles in het werk te stellen om het publiek in de officiële taal van zijn keuze toegang te verlenen tot deze informatie. Deze doelstelling zal bij de volgende uitbreiding een prioriteit blijven.

Het behoort tot de bevoegdheid van de lidstaten om te beslissen over hun officiële talen.