Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0615/03 van Christos Folias (PPE-DE) aan de Commissie. Voorgestelde aanpassingen in gemeenschappelijke marktordeningen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0615/03 van Christos Folias (PPE-DE) aan de Commissie. Voorgestelde aanpassingen in gemeenschappelijke marktordeningen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0615/03

van Christos Folias (PPE-DE) aan de Commissie

(25 februari 2003)

Betreft: Voorgestelde aanpassingen in gemeenschappelijke marktordeningen

In verband met de aanpassingen in de gemeenschappelijke marktordeningen die zijn voorgesteld in het kader van de tussentijdse herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, stel ik de Commissie de volgende vragen.

Heeft zij op enigerlei wijze gebruik gemaakt van de diensten van externe adviseurs:

- Zo ja, wie waren die adviseurs?

- Welke bedragen zijn als honorarium voor die externe dienstverlening betaald?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(13 maart 2003)

De Commissie heeft geen gebruik gemaakt van diensten van externe consultants bij de voorbereiding en opstelling van de hervormingsvoorstellen voor de gemeenschappelijke marktordeningen in het kader van de huidige herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

De Commissie heeft echter wel externe consultants ingeschakeld om onderzoek te doen naar de effecten van haar voorstellen ten einde naast haar eigen interne analyses te kunnen beschikken over een onafhankelijke externe evaluatie. Deze consultants waren afkomstig van:

a) EuroCARE (European Centre for Agricultural, Regional and Environmental Policy Research) GmbH, Bonn, Duitsland;

b) the Centre for World Food Studies (Sow-vu), Amsterdam, Nederland;

c) Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI), Universiteit van Missouri Columbia, VS.

De honoraria voor de verrichte diensten in het kader van deze onafhankelijke externe evaluatie bedroegen in totaal 40 000 EUR.