Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0622/03 van Brice Hortefeux (PPE-DE) aan de Commissie. Strijd tegen kartels.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0622/03 van Brice Hortefeux (PPE-DE) aan de Commissie. Strijd tegen kartels.

27.3.2004 || NL || Publicatieblad van de Europese Unie || C NaN/20

Betreft:   

Strijd tegen kartels

Als lid van de Economische en monetaire commissie van het Europees Parlement volg ik met grote belangstelling alle initiatieven van Commissaris Mario Monti op het punt van onwettige afspraken, misbruik van machtspositie en de vorming van kartels.

Ik wil hem dan ook vooral dank zeggen voor zijn vaak moedige standpunten, al proberen de betrokken ondernemingen de leden van het Parlement vaak van hun onbegrip deelgenoot te maken.

Kan de Commissie een lijst overleggen van Europese ondernemingen die sinds 1999 een sanctie is opgelegd en de hoogte van de opgelegde boetes?

Kan zij tevens aangeven hoe hoog het invorderingspercentage is?

Wegens de omvang van het antwoord, dat talrijke tabellen omvat, zal de Commissie het rechtstreeks aan het geachte parlementslid en aan het Secretariaat-generaal van het Parlement toesturen.