Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0798/03 van Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) aan de Commissie. AIRINC co.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0798/03 van Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) aan de Commissie. AIRINC co.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0798/03

van Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) aan de Commissie

(10 maart 2003)

Betreft: AIRINC co

Eurocost is vervangen door AIRINC. Kan de Commissie gegevens verstrekken over de hoogte van de jaarlijkse vergoeding aan AIRINC?

Op welke gronden is het contract aan AIRINC gegund in plaats van aan Eurocost?

Wie zijn de voornaamste bestuurders van AIRINC? Zijn er directeuren of eigenaren van het bedrijf die banden hebben met Eurocost of met de Europese Commissie?

Antwoord van de heer Solbes Mira namens de Commissie

(28 maart 2003)

Het contract met Airinc had een waarde van 766 500 EUR in 2000, 781 500 EUR in 2001 en 796 500 EUR in 2002.

Overeenkomstig het destijds gevoerde beleid om uit te besteden werkzaamheden voor zoveel mogelijk gegadigden open te stellen, besloot Eurostat de subsidieovereenkomsten met

Eurocost ter bekostiging van de berekening van de correctiecoëfficiënten stop te zetten en voortaan openbare aanbestedingen uit te schrijven. Derhalve vond in 1999 een openbare aanbesteding voor de berekening van de op grond van het ambtenarenstatuut vereiste correctiecoëfficiënten plaats. Het beoordelingscomité vond de offerte van Airinc economisch gezien het voordeligst. In 2000 werd het eerste contract met het bedrijf getekend.

Volgens de beschikbare informatie zijn de directeuren van Airinc:

- Arthur Nelson, Weston MA (Massachusetts, Verenigde Staten)

- Carl Nelson, Weston MA

- James Reid, Concord MA

Volgens de beschikbare informatie zijn de aandeelhouders van Airinc:

- Arthur H. Nelson, Weston MA

- Carl F. Nelson, Weston MA

- Francis N. McSherry, Massachusetts

- Pamela B. Nelson, Massachusetts

- Geoff Rowley, Cambridge MA

- Richard Downey, Cambridge MA

Volgens de momenteel bij de Commissie beschikbare informatie hebben bovengenoemde personen geen banden met Eurocost of met de Commissie zelf.