Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0934/03 van Graham Watson (ELDR) aan de Commissie. Seychellen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0934/03 van Graham Watson (ELDR) aan de Commissie. Seychellen.

6.2.2004 || NL || Publicatieblad van de Europese Unie || C NaN/94

Betreft:   

Seychellen

Heeft de Commissie de videocassettes gezien die Pauline Ferrari op de Seychellen opgenomen heeft?

Vindt ze niet dat ze een duidelijk bewijs van schendingen van de rechten van de mens door het regime leveren?

De Commissie is niet op de hoogte van het bestaan van de genoemde videocassettes.

De betrekkingen van de Gemeenschap met de ACS-landen (Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan) zijn gebaseerd op de eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, zoals gedefinieerd in de Overeenkomst van Cotonou.

Indien de Commissie van oordeel is dat deze waarden worden geschonden, zullen alle passende middelen waarin de Overeenkomst van Cotonou voorziet, worden toegepast.